NEWS

在ニューヨーク日本国総領事館の公式SNSに掲載されました!

先日NYで開催された「Joy of Sake」イベント会場にて撮影していただきました、NY総領事館の森総領事と弊社代表島崎の記念写真が NY総領事館公式SNSに掲載されました!

Facebook : Consulate General of Japan in New York
https://www.facebook.com/JapanConsNY/posts/pfbid02Ak4kMNEhvAMZomGZi9kJCVwgYCyczLvJV8FCi5GsjTNQcm1Wioo6w1fQkaezkWXSl

X : Japan Consulate NY 総領事館
https://twitter.com/JapanCons_NY/status/1780262620055884233

Instagram : japanconsny
https://www.instagram.com/p/C50_eecMzny/?img_index=2